Κριτές

Οι κριτές που θα βαθμολογήσουν τις φωτογραφίες που φορτώθηκαν στα Wikimedia Commons για το ελληνικό μέρος του διαγωνισμού Wiki Loves Monuments είναι:

  1. Αθηνά Παραουλάκη, καθηγήτρια φωτογραφίας και τέχνης
  2. Ιωάννης Πρωτονοτάριος, Βικιπαιδιστής και εκπαιδευτής ΙΕΚ φωτογραφίας
  3. Στέργιος Καραβάτος,  ειδικός στη φωτογράφηση μνημείων, συνεργάτης της Monumenta
  4. Λένα Μπενίση, δρ. Ιστορίας της Τέχνης, υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Α΄ Αθηνών
  5. Ariel Glenn, υπάλληλος WMF & ερασιτέχνης φωτογράφος
  6. Γεώργιος Γιαννόπουλος, Βικιπαιδιστής, εκπαιδευτικός & ερασιτέχνης φωτογράφος
  7. Badseed, Διαχειριστής στη Βικιπαίδεια (el.wp) και στο Wikimedia Commons & ερασιτέχνης φωτογράφος
  8. C messier , Διαχειριστής στη Βικιπαίδεια (el.wp) και συνεισφέρων σε εικόνες ποιότητας στα Commons