Κριτές

Οι κριτές που θα βαθμολογήσουν τις φωτογραφίες που φορτώθηκαν στα Wikimedia Commons για το ελληνικό μέρος του διαγωνισμού Wiki Loves Monuments 2017 είναι:

 1. Στάθης Κουτσιαύτης, νικητής Wiki Loves Monuments 2016
 2. Μαρία Σδρόλια, υπ. διδάκτορας Τμ. Ήχου  &  Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου
 3. Αθανασία Σέλε, τελειόφοιτη φοιτήτρια του Τμ. Ήχου  &  Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου
 4. Ariel Glenn, υπάλληλος WMF & ερασιτέχνης φωτογράφος
 5. Κωνσταντίνος Σταμπουλής, διαχειριστής στη Βικιπαίδεια
 6. C messier , Διαχειριστής στη Βικιπαίδεια (el.wp) και συνεισφέρων σε εικόνες ποιότητας στα Commons

 

Οι κριτές που βαθμολόγησαν τις φωτογραφίες που φορτώθηκαν στα Wikimedia Commons για το ελληνικό μέρος του διαγωνισμού Wiki Loves Monuments 2016 ήταν:

 1. Αθηνά Παραουλάκη, καθηγήτρια φωτογραφίας και τέχνης
 2. Ιωάννης Πρωτονοτάριος, Βικιπαιδιστής και εκπαιδευτής ΙΕΚ φωτογραφίας
 3. Στέργιος Καραβάτος,  ειδικός στη φωτογράφηση μνημείων, συνεργάτης της Monumenta
 4. Λένα Μπενίση, δρ. Ιστορίας της Τέχνης, υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Α΄ Αθηνών
 5. Ariel Glenn, υπάλληλος WMF & ερασιτέχνης φωτογράφος
 6. Γεώργιος Γιαννόπουλος, Βικιπαιδιστής, εκπαιδευτικός & ερασιτέχνης φωτογράφος
 7. Badseed, Διαχειριστής στη Βικιπαίδεια (el.wp) και στο Wikimedia Commons & ερασιτέχνης φωτογράφος
 8. C messier , Διαχειριστής στη Βικιπαίδεια (el.wp) και συνεισφέρων σε εικόνες ποιότητας στα Commons